Detaljer ur produktion

detalj3

Helena Lindblad, DN: Intrigen i Petri tårar, som bygger på en kortnovell av Peter Kihlgård med samma titel, är fyndig och drivet berättad. En historia som Hörtnagl broderat ut med en kärlekskrank borgmästarson (Häckner) som sörjer sin döda fästmö, men samtidigt dras till den Tintomara-liknande främlingen spelad med självsäkerhet och övertygelse av Izabella Scorupco.

C. Lanciai, Fritänkaren: För en gångs skull lyckas Sverige göra en film som inte är tråkig, som sprakar av levande fantasi, som lyckas levandegöra en historisk forntid, och som därtill är både rolig, originell och en fest för ögat.

 

>> Tillbaka